SVĚT KNIHY PRAHA 2021
23. - 26. září 2021

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU NA STÁNKU

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2021

NÁZEV FIRMY PRO UVEDENÍ DO KATALOGU
Číslo stánku
NÁZEV PROGRAMU
(délka max. 50 znaků vč. mezer)
Den: Čas / od Čas / do  

ANOTACE PROGRAMU PRO KATALOG DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
(délka max. 250 znaků vč. mezer)
Počítadlo

ÚČINKUJÍCÍ
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.

CHARAKTER POŘADU
Autogramiáda     Diskuze     Workshop     Prezentace díla     Předávání ceny
    Setkání s autorem     Přednáška     Stálý pořad     Výstava     Jiné    


TÉMATA ROKU 2021
Čestný host FRANCIE     MŮJ DOMOV JE V JAZYCE    


DALŠÍ TÉMATA
Audioknihy     Beletrie     Komiks     Literatura faktu     Literatura pro děti a mládež     Young Adult
    Poezie     Profesní program     Sci-fi & Fantasy    

ORGANIZÁTOR PROGRAMU
Název firmy - fakturační údaje Ulice
P.O.Box Město
PSČ Stát
Fakturační adresa (je-li jiná)
IČO DIČ

KONTAKTNÍ OSOBA (pro korektury katalogu a zaslání vstupenek)
Kontaktní osoba
Telefon E-Mail
Fax www

TECHNIKA:  na jeden pořad, není-li uvedeno jinak
ozvučení stánku na 1 den: 3.000 Kč + DPH Ano Ne
Další vybavení je třeba doobjednat individuálně u organizátora veletrhu (Svět knihy, s.r.o.) v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní před realizací pořadu).
Specifikujte:

UPOZORNĚNÍ

Všechny pořady spojené s hudbou, zpěvem, hlasitou reprodukcí apod. je nutné předem hlásit organizátorům.

Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou dovoleny pouze jako upoutávky na stánku nebo součást programu jedině v případě, že neruší sousední expozice. Neměly by přesahovat dobu nezbytně nutnou, protože jen tak lze předejít oprávněným stížnostem ze strany ostatních vystavovatelů a pořadatelů souběžných programů.
Pořadatelé mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení pořadu.
K hudební či literární produkci má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského, agentur Intergram a Dilia ve smyslu znění Autorského zákona. Při veřejném čtení souhlas autora, překladatele, dědiců či zastupující agentury.

Storno podmínky
V případě zrušení programu resp. placených služeb po 15. 7. 2021 je storno poplatek 50 %, po 15. 8. 2021 je storno poplatek 100 %.
Informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webu www.svetknihy.cz.

Veškeré dotazy zodpovíme na e-mailu: zuzana.cernohousova@svetknihy.cz nebo na telefonu 224 498 464, 775 269 171 – Zuzana Černohousová.


POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.

ODESLÁNÍM TÉTO PŘIHLÁŠKY POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.