SVĚT KNIHY PRAHA 2021
23. - 26. září 2021

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU V SÁLE

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2021

ORGANIZÁTOR PROGRAMU
Název firmy - fakturační údaje Ulice
P.O.Box Město
PSČ Stát
Fakturační adresa (je-li jiná)
IČO DIČ

KONTAKTNÍ OSOBA (pro korektury katalogu a zaslání vstupenek)
Kontaktní osoba
Telefon E-Mail
Fax www

NÁZEV FIRMY PRO UVEDENÍ DO KATALOGU

SPOLUORGANIZÁTOR

NÁZEV PROGRAMU
(délka max. 50 znaků vč. mezer)
Den: Čas / od Čas / do  

ANOTACE PROGRAMU PRO KATALOG DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
(délka max. 250 znaků vč. mezer)
Počítadlo

ÚČINKUJÍCÍ
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.

CHARAKTER POŘADU
Autogramiáda     Diskuze     Workshop     Prezentace díla     Předávání ceny
    Setkání s autorem     Přednáška     Stálý pořad     Výstava     Jiné    

TÉMATA ROKU 2021
Čestný host FRANCIE     MŮJ DOMOV JE V JAZYCE    


DALŠÍ TÉMATA
Audioknihy     Beletrie     Komiks     Literatura faktu     Literatura pro děti a mládež     Young Adult
    Poezie     Profesní program     Sci-fi & Fantasy    


PRONÁJEM SÁLU / čtvrtek – neděle:
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
200 diváků: 5.000 Kč / 50 min (GAUČ VE STROMOVCE, Výstaviště Holešovice) Cena pro WORKSHOPY 1.500 Kč
200 diváků: 5.000 Kč / 50 min (VELKÝ SÁL, Střední hala)
100 diváků: 4.000 Kč / 50 min (LITERÁRNÍ SÁL, Terasa nad fontánou)
100 diváků: 4.000 Kč / 50 min (AUTORSKÝ SÁL, Pravé křídlo)
60 diváků: 3.000 Kč / 50 min (LITERÁRNÍ SALON, Pravé křídlo - balkon)
50 diváků: 1.500 Kč / 50 min (FANTASY & SCI-FI, Pravé křídlo) POUZE POŘADY FANTASY, SCI-FI a KOMIKS
40 diváků: 2.000 Kč / 50 min (PROFESNÍ FÓRUM, Pravé křídlo – balkon) POUZE ODBORNÉ POŘADY
80 diváků: 3.500 Kč / 50 min (ATELIÉR EVROPA – RYCHTA, Výstaviště Holešovice) VHODNÝ TAKÉ PRO VIDEOPROJEKC
30 diváků: 2.000 Kč / 50 min (MALÝ ATELIÉR – RYCHTA, Výstaviště Holešovice)
100 diváků: 4.000 Kč / 50 min (PAVILON ROSTEME S KNIHOU, před Průmyslovým palácem) POUZE POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ


Pronájem sálu zahrnuje: 1 bezdrátový mikrofon, službu technika, uvedení v Katalogu doprovodných programů a v dalších programových přehledech ve sdělovacích prostředcích, vstupenky pro účinkující.

Konec pořadu je přesně stanoven a po něm následuje 10 min přestávka na výměnu techniky a přípravu účinkujících dalšího pořadu!

Ceny jsou uvedeny bez DPH v jeho zákonné výši.
CENY JSOU PLATNÉ POUZE PRO VYSTAVOVATELE! CENA PRO OSTATNÍ FIRMY JE NAVÝŠENA O 100 % UVEDENÉ CENY.
:

STREAMOVÁNÍ POŘADŮ
Mám zájem, aby můj pořad byl streamován prostřednictvím komunikačních kanálů Světa knihy. Cena technického zajištění streamu, spolu s poskytnutím záznamu objednateli pro vlastní použití činí 2.500 Kč.

TECHNIKA: - DALŠÍ VYBAVENÍ SÁLU – na jeden pořad, není-li uvedeno jinak (ceny jsou uvedeny bez DPH)
mikrofon pevný 500 Kč / ks počet kusů:
mikrofon bezdrátový 800 Kč / ks počet kusů:
mikrofon klopový/ náhlavní 1.000 Kč / ks počet kusů:
promítací plátno 350 Kč Ano
přehrávač DVD 500 Kč Ano
přehrávač CD 500 Kč Ano
data projektor od 1.500 Kč Ano
LCD / plasma od 1.000 Kč / hod. Ano
tlumoč.kabina, 56 sluchátek 8.500 Kč / hod. Ano
WIFI 200 Kč / hod. Ano
šepták + 20 sluchátek 3.500 Kč Ano
šepták + 40 sluchátek 6.000 Kč Ano

Další vybavení je třeba doobjednat individuálně u organizátora veletrhu (Svět knihy, s.r.o.) v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní před realizací pořadu).
Specifikujte:

TLUMOČENÍ
Není zahrnuto v ceně sálu, na základě Vašeho zájmu zašleme cenové informace.
JAZYK: AJ FJ Jiný:
FORMA: Simultánní tlumočení Konsekutivní tlumočení

ČASOVOU REZERVACI POŘADU JE TŘEBA DOHODNOUT INDIVIDUÁLNĚ S ORGANIZÁTOREM VELETRHU

(zuzana.cernohousova@svetknihy.cz, tel. 224 498 464, 775 269 171 – Zuzana Černohousová)

Sály budou obsazovány průběžně po přijetí závazné přihlášky.

Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě s pořadatelem doprovodného programu změnit čas a místo konání pořadu, případně znění názvu pořadu a anotace z důvodu zachování jednotnosti prezentace v propagačních materiálech veletrhu.

UPOZORNĚNÍ

V zájmu plynulého navazování jednotlivých programů se organizátor programu zavazuje respektovat objednané časové rozpětí. V opačném případě souhlasí s úhradou nájmu sálu poškozenému pořadateli následujícího programu.

Všechny pořady spojené s hudbou, zpěvem, hlasitou reprodukcí apod. je nutné předem hlásit organizátorům.

Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou dovoleny pouze jako upoutávky na stánku nebo součást programu jedině v případě, že neruší sousední expozice. Neměly by přesahovat dobu nezbytně nutnou, protože jen tak lze předejít oprávněným stížnostem ze strany ostatních vystavovatelů a pořadatelů souběžných programů. Pořadatelé mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení pořadu.

K hudební či literární produkci má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského, agentur Intergram a Dilia ve smyslu znění Autorského zákona. Při veřejném čtení souhlas autora, překladatele, dědiců či zastupující agentury.

Storno podmínky

V případě zrušení programu resp. placených služeb po 15. 7. 2021 je storno poplatek 50 %, po 15. 8. 2021 je storno poplatek 100 %. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webu www.svetknihy.cz.


POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.

ODESLÁNÍM TÉTO PŘIHLÁŠKY POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.