SVĚT KNIHY PLZEŇ 2020
25. - 26. září 2020, DEPO2015, Plzeň

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU V SÁLE

Uzávěrka přihlášek: 10. 8. 2020

ORGANIZÁTOR PROGRAMU
Název firmy - fakturační údaje Ulice
P.O.Box Město
PSČ Stát
Fakturační adresa (je-li jiná)
IČO DIČ

KONTAKTNÍ OSOBA (pro korektury katalogu a zaslání vstupenek)
Kontaktní osoba
Telefon E-Mail
Fax www

NÁZEV FIRMY PRO UVEDENÍ DO KATALOGU

NÁZEV PROGRAMU
Den: Čas / od Čas / do  

ANOTACE PROGRAMU PRO KATALOG DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
(délka max. 250 znaků vč. mezer)
Počítadlo

ÚČINKUJÍCÍ
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.


TÉMATA
Beletrie     Non fiction     Fantasy & Sci-fi     Literatura pro děti a mládež     Audioknihy     Odborné pořady    


PRONÁJEM PROSTORU / pátek - sobota:
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
200 diváků: 2.500 Kč / 50 min (KLEMPÍRNA - sál)
70 diváků: 1.500 Kč / 50 min (KAVÁRNA - otevřený prostor v rámci kavárny)
50 diváků: 1.000 Kč / 50 min (ATELIÉR - sál)
40 diváků: 1.000 Kč / 50 min (TERASA - otevřený vnitřní prostor)


Pronájem sálu zahrnuje: 1 bezdrátový mikrofon, službu technika, uvedení v programových přehledech a vstupenky pro účinkující.

Konec pořadu je přesně stanoven a po něm následuje 10 min přestávka na výměnu techniky a přípravu účinkujících dalšího pořadu!

Ceny jsou uvedeny bez DPH v jeho zákonné výši.
CENY JSOU PLATNÉ POUZE PRO VYSTAVOVATELE! CENA PRO OSTATNÍ FIRMY JE NAVÝŠENA O 100 % UVEDENÉ CENY.
:

TECHNIKA: - DALŠÍ VYBAVENÍ SÁLU – na jeden pořad, není-li uvedeno jinak (ceny jsou uvedeny bez DPH)
mikrofon pevný 250 Kč / ks počet kusů:
mikrofon bezdrátový 400 Kč / ks počet kusů:
mikrofon klopový/ náhlavní 500 Kč / ks počet kusů:
promítací plátno 200 Kč Ano
přehrávač DVD 250 Kč Ano
přehrávač CD 250 Kč Ano
dataprojektor od 800 Kč Ano
LCD / plasma od 1.000 Kč / hod. Ano

Další vybavení je třeba doobjednat individuálně u organizátora veletrhu (Svět knihy, s.r.o.) v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní před realizací pořadu).
Specifikujte:

ČASOVOU REZERVACI POŘADU JE TŘEBA DOHODNOUT INDIVIDUÁLNĚ S ORGANIZÁTOREM VELETRHU

(zuzana.cernohousova@svetknihy.cz, tel. 224 498 464, 775 269 171 – Zuzana Černohousová).

Sály budou obsazovány průběžně po přijetí závazné přihlášky.

Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě s pořadatelem doprovodného programu změnit čas a místo konání pořadu.

UPOZORNĚNÍ
V zájmu plynulého navazování jednotlivých programů se organizátor programu zavazuje respektovat objednané časové rozpětí. V opačném případě souhlasí s úhradou nájmu sálu poškozenému pořadateli následujícího programu.

Všechny pořady spojené s hudbou, zpěvem, hlasitou reprodukcí apod. je nutné předem hlásit organizátorům.

Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou dovoleny pouze jako upoutávky na stánku nebo součást programu jedině v případě, že neruší sousední expozice. Neměly by přesahovat dobu nezbytně nutnou, protože jen tak lze předejít oprávněným stížnostem ze strany ostatních vystavovatelů a pořadatelů souběžných programů. Pořadatelé mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení pořadu.

K hudební či literární produkci má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského, agentur Intergram a Dilia ve smyslu znění Autorského zákona. Při veřejném čtení souhlas autora, překladatele, dědiců či zastupující agentury.

Storno podmínky
V případě zrušení programu resp. placených služeb po 31. 8. 2020 je storno poplatek 50%, po 15. 9. 2020 je storno poplatek 100%. V případě zrušení programu prosíme o okamžité nahlášeni, abychom mohli informovat návštěvníky (webové stránky, změna v denních programech).

Veškeré dotazy zodpovíme na e-mailu zuzana.cernohousova@svetknihy.cz, tel. 224 498 464, 775 269 171 – Zuzana Černohousová.


POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.

ODESLÁNÍM TÉTO PŘIHLÁŠKY POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.