SVĚT KNIHY PLZEŇ 2020
25. - 26. září 2020, DEPO2015, Plzeň

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU NA STÁNKU

Uzávěrka přihlášek: 10. 8. 2020

NÁZEV FIRMY PRO UVEDENÍ DO KATALOGU
Číslo stánku
NÁZEV PROGRAMU
Den: Čas / od Čas / do  

ANOTACE PROGRAMU PRO KATALOG DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
(délka max. 250 znaků vč. mezer)
Počítadlo

ÚČINKUJÍCÍ
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.

TÉMATA
Beletrie     Non fiction     Fantasy & Sci-fi     Literatura pro děti a mládež     Audioknihy     Odborné pořady        

ORGANIZÁTOR PROGRAMU
Název firmy - fakturační údaje Ulice
P.O.Box Město
PSČ Stát
Fakturační adresa (je-li jiná)
IČO DIČ

KONTAKTNÍ OSOBA (pro korektury katalogu a zaslání vstupenek)
Kontaktní osoba
Telefon E-Mail
Fax www

TECHNIKA:  na jeden pořad, není-li uvedeno jinak
ozvučení stánku na 1 den: 2.000 Kč + DPH Ano
Další vybavení je třeba doobjednat individuálně u organizátora veletrhu (Svět knihy, s.r.o.) v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní před realizací pořadu).
Specifikujte:

UPOZORNĚNÍ

Všechny pořady spojené s hudbou, zpěvem, hlasitou reprodukcí apod. je nutné předem hlásit organizátorům.

Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou dovoleny pouze jako upoutávky na stánku nebo součást programu jedině v případě, že neruší sousední expozice. Neměly by přesahovat dobu nezbytně nutnou, protože jen tak lze předejít oprávněným stížnostem ze strany ostatních vystavovatelů a pořadatelů souběžných programů.
Pořadatelé mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení pořadu.
K hudební či literární produkci má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského, agentur Intergram a Dilia ve smyslu znění Autorského zákona. Při veřejném čtení souhlas autora, překladatele, dědiců či zastupující agentury.

Storno podmínky
V případě zrušení programu prosíme o okamžité nahlášeni, abychom mohli informovat návštěvníky (webové stránky, změna v denních programech).

Veškeré dotazy zodpovíme na e-mailu zuzana.cernohousova@svetknihy.cz, tel. 224 498 464, 775 269 171 – Zuzana Černohousová.


POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.

ODESLÁNÍM TÉTO PŘIHLÁŠKY POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.